Marketingový mix


Co je to Marketingový mix

Marketingový mix, též známý jako 4P, je koncept používaný jako rámec pro marketéry, aby se mohli rozhodnout, co je nutné provést ve strategii prodeje produktu. Tento model byl prvně spolupředstaven ve výzkumu amerického profesora Marketingu E. Jerome McCarthy v roce 1960.

Koncept 4P

Základem tohoto konceptu je 4P, čtyři základní způsoby, jak prodávat produkt. Tyto faktory jsou:

  • Cena ( Price)
  • Místo ( Place)
  • Produkt ( Product)
  • Propagace ( Promotion)

Každý faktor se dotýká konkrétního kroku ve strategii marketingu vůči produktu, který se prodává.

Cena

V případě počítání cen je to cena produktu nebo sezónních/promo nabídek včetně slev, obchodních a množstevních slev.

Místo

Místo je vztaženo ke kanálu tržby, kde se prodává produkt. Může se jednat o maloobchodní prodejnu, internet a další kanály.

Produkt

Tento koncept se skládá z vlastností produktu, které přináší hodnotu pro zákazníka. Například design produktu, funkce, značka a další charakteristiky.

Propagace

Toto je množina komunikačních nástrojů, jako je marketingová komunikace, reklama, osobní prodej a public relations.

Závěr

Marketingový mix je užitečný koncept, který vám pomůže při učení strategií prodeje produktu. Každý faktor je důležitou součástí při vymýšlení vhodných kroků jak maximalizovat úspěch produktu.

Zdroj: Wikipedie