Marketingový kanál


Co je to marketingový kanál?

Marketingový kanál označuje jeden z nejdůležitějších složek marketingového mixu. Cílem je získat zákazníka a přesvědčit ho k nákupu vybraného produktu nebo služby. Kanál je cestou k cíli, kterou jsou jednotliví dopravníci produktů a služeb.

Jaké jsou typy marketingových kanálů?

Marketingové kanály se dělí do tří základních typů:

  • Tradiční marketingové kanály: Jsou nejpoužívanějším způsobem, jak se dostat k spotřebitelům. To může zahrnovat přímou poštu, tiskoviny, TV a online reklamu, spolupráci s obchodními partnery a využívání médií. Cílem je vytvořit značku a získat zákazníky.
  • Elektronický marketing: Jde o využívání internetu a technologií k posílení značky a získání zákazníků. Tento způsob zahrnuje sociální média, e-mailovou komunikaci, internetové reklamy, SEO a mobilní aplikace.
  • Uvnitř a venku prodejní kanály: Tyto kanály se používají k oslovování primárních cílových skupin. Venkovní prodejní kanály zahrnují výstavy a průvody, zatímco uvnitř prodejní kanály by mohly zahrnovat prodej kvůli bočnímu průměru nebo samoobslužném automatu.

Co jsou příkladem marketingového kanálu?

Následující jsou některé z nejpoužívanějších příkladů marketingových kanálů:

  • Televize až Segmentace trhu hesly nebo slevovým kódem.
  • Osobní prodej – Například přímý prodej, telemarketing nebo osobní akvizice v terénu.
  • Internet – Včetně webových stránek a aplikací, online marketingu a obchodování.
  • Reklama na veřejných místech – Plakáty a billboardy, letáky v krabicích a reklamy v šatnách schodišť.

Marketingové kanály jsou klíčem k úspěšnému dosahování vašich cílových zákazníků. Správně nastavená strategie pomůže dosáhnout nejlepších výsledků ve vhodnou cenu.

Wikipedia – Marketingový mix