Marketing management


Co je to marketingový management?

Marketingový management je oblast marketingu, která se zabývá rozpoznáním potřeb trhu, škálováním aktivit ve snaze uspokojit potřeby trhu a maximeizaci zisku. Marketingový management také pomáhá společnostem oddělit se od konkurence a odlišit se na trhu.

Existuje několik různých komponentů marketingového managementu:

  • Strategické plánování: Pomáhá identifikovat, formulovat a dále vylepšovat podnikovou strategii.
  • Řízení produktu: Spočívá ve stanovení sortimentu produktu, základních cen, koncepce obalu a akcích reklamy prodávaného produktu.
  • Řízení distribuce: Spočívá v supervisi distribučních plánů, řízení dodavatelů a obchodních partnerů tak, aby byly splněny všechny potřeby distribučního kanálu.
  • Řízení cenové politiky: Na základě limitů vynikajících služeb by bylo moudré stanovit ceny produktů tak, aby se s nimi lépe popasovaly cílové trhy.

Stejně jako v jiných oblastech, i v marketingu je klíčovou součástí jeho řízení použití metrik a měření výkonu. Díky správnému měření výkonu organizace má možnost ohodnotit úspěšnost svých aktivit a nasadit správné opatření na základě tohoto měření.

Řízení marketingového týmu a realizace marketingových strategií bývá zdrojem úspěchu, pokud je správně implementováno a sledováno. Je to proces, který tomuto úspěchu pomůže, a boj proti konkurenčním výhodám.

Více informací o marketingovém managementu si můžete přečíst na Wikipedii.