Markdown editor


Co je Markdown editor?

Markdown editor je textový editor, který umožňuje přidávat formátování komentářům, popiskům, příspěvkům, dokumentům a dalším textovým souborům. Je určen pro rychlé formátování pomocí značek, takže výsledkem je čistý a lépe strukturovaný text. K tomu slouží syntaktické konvence, tzv. „markdownové syntaxe“, která je na markdown editorech vyčleněna jako jednoduchý standard.

Jak funguje markdown editor?

Markdown editor funguje tak, že umožňuje vytvářet a editovat texty s použitím značek a formátovacích konvencí. Každá značka má svůj specifický vzhled a slouží k rychlému obarvení a formátování textu.

Příklady značek markdown editorů

Markdown editor umožňuje následující formátovací konvence:

 • Tučné: Tučně.
 • Kurzíva: Kurzívou.
 • Odkazy: [Odkaz na stránku](http://www.example.com) .
 • Odrážky:

  • První položka
  • Druhá položka

 • Seznam s číslem:

  1. První položka
  2. Druhá položka

Závěrem

Markdown editor umožňuje jednoduché a přehledné formátování textů s minimálním úsilím a námahu. To vše bez nutnosti instalace doplňků či programů. Je plně integrovaný do webu a jsou dostupné i aplikace pro mobilní telefony. To vše společně přináší snadnou, intuitivní a efektivní možnost pracovat s markdown formátováním.

Wikipédia: Markdown