Mailer


Co je e-mailový systém?

E-mailový systém, často označovaný jako mailer, je aplikace nebo služba, která umožňuje odesílání a přijímání elektronických zpráv. Systém se obvykle skládá z několika různých částí, které spolu úzce souvisejí, aby umožnily odesílání a přijímání zpráv mezi počítači. Tyto části se obvykle skládají z protokolů, serveru a klienta.

Protokoly

Protokoly jsou jazyky, které používají komunikační klienti a servery pro přenos dat. Nejběžnějšími protokoly pro odesílání a přijímání zpráv jsou:

  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Umožňuje aktivaci účtů, skupinovou komunikaci a e-mailovou poštu mezi počítači.
  • Post Office Protocol (POP): Používá se k přijímání zpráv ze serverů.
  • Internet Message Access Protocol (IMAP): Umožňuje uživateli přijímat zprávy z různých zařízení prostřednictvím jedné aplikace.

Server

Server je počítač, který je zodpovědný za ukládání a přenos zpráv mezi klienty. Mailový server obvykle ukládá zprávy do databáze a pošle je na e-mailové adresy, které uživatelé okamžitě přijímají prostřednictvím e-mailových klientů.

Klient

Klient je aplikace nebo služba, která umožňuje přístup k mailovému serveru. E-mailoví klienti jsou obecně webové nebo mobilní aplikace, které umožňují přijímat zprávy z mailového serveru. Mezi nejpopulárnější e-mailové klienty patří Gmail, Outlook a Yahoo Mail.

Ukázka

Představme si, že se uživatel snaží poslat poštu jinému uživateli prostřednictvím maileru. Uživatel, který posílá elektronickou poštu, používá klienta k odeslání zprávy na mailový server. Server převádí zprávu na jiný server a přiřazuje jí k správnému e-mailovému účtu, ve kterém se zpráva okamžitě zobrazí. Uživatel může přijmout zprávu prostřednictvím svého e-mailového klienta nebo klienta jiného uživatele.

Závěr

E-mailový systém, známý také jako mailer, je komplexní systém, který umožňuje odesílání a přijímání elektronických zpráv mezi počítači. Skládá se z různých částí, jako jsou komunikační protokoly, mailový server a mailový klient. Díky tomu mohou lidé mezi sebou rychle a účinně komunikovat.

Wikipedia – Mailer (software)