LTV


Co je to LTV (Life Time Value)?

LTV (Life Time Value), neboli životní hodnota, je načasování koncept a měří hodnotu, kterou přináší každý zákazník. Všichni jsou teoreticky jedinečné, protože během různou dobu v podniku a koupí různé produkty, takže jejich celkový přínos bude různý a je nutné ho měřit zvlášť.

Jak měřit LTV?

LTV lze měřit různými způsoby, ale v zásadě se bere v úvahu následující:

  • Prodejní částka z každého zákazníka.
  • Jak dlouho je zákazník v podniku.
  • Jaké produkty a služby zákazník kupuje.

Využití LTV

LTV může být užitečné pro podniky, aby určili, jak můžou zvýšit hodnotu svého zákazníka. Pokud je nízká, podnik může uvažovat o tom, jak zlepšit zákaznickou zkušenost, aby zvyšoval příjem z každého zákazníka.

LTV může také sloužit jako nástroj pro úpravu marketingových kampaní. Například by podnik mohl snížit svůj přístup k investicím do reklamy těm, kteří mají nízkou LTV, nebo naopak, podnik může více investovat do reklamy zákazníkům s vyšší LTV.

Závěr

LTV je velmi důležitý ukazatel pro konkurenční výhodu a poskytuje podniku informace, jež mohou ovlivnit strategii, marketing, a jak se může podnik dále vyvíjet.

Poznámka: Zdroj informací o tomto tématu je článek na Wikipedii o customer lifetime value (životní hodnotě zákazníka).