Loss leader


Co je to Loss Leader?

Loss leader je v obchodní terminologii označení pro zboží, jehož cílem je přilákat zákazníky. Cena těchto produktů je navrhována pod cenou tržní úrovně s úmyslem dostat spotřebitele do obchodu, kde již často koupí i další nabízené produkty v jeho obchodě.

Loss leader se používá jako součást obchodní strategie retailerů a prodejců. Místo prodeje zboží se snaží prodávat když neprokazatelně, neprodatelné zboží z minimální ztráty nebo s obchodem.

Příklady Loss Leader

Příklady Loss Leader mohou zahrnovat:

  • Krátkodobé slevy – například Black Friday nebo jiné akce, které zvyšují objem nákupů a zvyšují návštěvnost obchodů.
  • Široká škála produktů – například obchodníci mohou držet cenu produktu pod tržní cenu s cílem přilákat zákazníky.
  • Promo akce – například slevy nebo zvýhodněné nabídky pomáhají prodávat produkty, které by mohly být jinak neprodejné.

Kromě toho mohou prodejci také poskytovat bonusy nebo uvádět vlastní produkty jako Loss leadery, aby přilákali nové zákazníky.

Končící myšlenka

I když je Loss leader zavedenou obchodní strategií a může sloužit jako užitečná metoda pro prodejce, spotřebitelé by měli být opatrní. Je důležité, aby se před nákupem seznámili s popisem produktu, aby zajistili, že jsou na vrcholu vědomí a šetří své peníze.

Více informací o Loss Leaderech najdete na stránce Wikipedia Zde.