LinkedIn poradenství


LinkedIn poradenství – prospěšné pro vylepšení a navýšení profesního úspěchu?

LinkedIn je mezinárodně uznávaná síť profesionálů and umožňuje se propojit s dalšími profesionály a vybudovat si tak bohatou a silnou síť profesionálních kontaktů. I přesto, že je ve své podstatě sociální síť, nabízí také možnost vyhledávat poradenství na profesní úrovni. Takové poradenství se může zdát jako malý krok v oblasti pracovního úspěchu, může ale mít velký dopad na dosahování profesních cílů.

Jedním z možností využití LinkedIn poradenství je prostřednictvím sítě přesvědčit osoby, se kterými jsme v síti propojeni, o tom, že jsme ve svém oboru odborníky. Naše spojení s dalšími profesionály nám pomůže ukázat náš profesionální růst, a dokumentovat naše obchody a schopnosti.

Další možností je použití poradenských služeb pro personal branding. To znamená, že budeme moci v síti podnítit diskuse ohledně naší profese a našich profesních schopností. Díky tomu budeme moci ukazovat profesní úspěchy a postupně budovat profesionální image.

LinkedIn poradenství nám také umožňuje nabytí informací o profesních otázkách a trends a rozvíjet kontakty mimo naši aktuální síť profesionálů. Umožňuje nám to setkat se s ostatními, rozšířit vazby, objevit příležitosti k novým obchodům, i dozvědět se různé informace o nových pronikáních na trh.

LinkedIn poradenství může v kombinaci s jinými profesními schopnostmi a technikami mít velký dopad na naši schopnost prosadit se a dosáhnout profesního úspěchu. Je proto užitečné využívat všechny dostupné zdroje ke zvýšení naší profesní schopnosti a produktivního uplatnění na trhu.

Wikipedia: Multichannelový marketing