LCP (Largest Contentful Paint)


Co je největší vizuální prvek (LCP)

Největší vizuální prvek (LCP) je jedna ze součástí nového hodnocení výkonu webu vytvořeného společností Google. Tento metrik slouží k měření rychlosti načítání webových stránek. Metrik získal svůj název podle „největšího vizuálního prvku“ na webové stránce, který má vliv na dojem z návštěvníka stránky.

Jak LCP funguje

LCP se snaží identifikovat nejdůležitější vizuální prvek na stránce, jako je například obrázek nebo videa, které se načítají až po řádce s HTML. Kromě toho LCP také měří čas, který uplyne od spuštění stránky do jejího úspěšného dokončení. Tato informace se používá k odhadnutí toho, jak dlouho je třeba, než návštěvník stránek začne vidět obsah stránky.

Příklady použití LCP

Uživatelé očekávají, že webové stránky se načtou rychle – více než 50 % z nich očekává, že web načte do 2 sekund, pokud se to nestane, web opouští. To je důvod, proč je důležité, aby se weboví vývojáři pokusili maximalizovat rychlost načítání stránek pomocí různých nástrojů, jako je například LCP.

K dosažení rychlého načítání lze využít následující metody:

  • Použití kompresních algoritmů pro optimalizaci obrázků a videí
  • Navrhování rychlých a lehkých webových stránek, aby se minimalizovala potřeba dat
  • Použití CDN pro vyhledání serverů blízko koncovým uživatelům
  • Použití asynchronního JavaScriptu pro ovlivnění stránky

Závěr

Aby byl webový výkon pro návštěvníky vždy na nejvyšší úrovni, Google LCP umožňuje vývojářům ovládat rychlost načítání webu, aby jejich stránka byla rychle zobrazena. Proto je důležité, aby vývojáři webu analyzovali výsledky LCP a implementovali je do svých stránek.

Prameny:

  • https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/largest-contentful-paint

Odkaz na Wikipedii:

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Largest_Contentful_Paint