Landing page


Co je to cílová stránka a proč je užitečná?

Cílová stránka, také známá jako vstupní stránka či úvodní stránka, se na webu využívá ke spojení uživatelů s jejich cílovými účely. Je to jediná stránka, na kterou uživatel trafí, když zadá do vyhledávače požadované vyhledávací dotazy nebo když klikne na reklamu.

Cílové stránky jsou velmi užitečné, protože poskytují přímou cestu uživateli na požadovanou stránku. Pomáhají také webovým vlastníkům, protože mohou podpořit specifické cíle, jako je vytváření nových přihlášení, prodej produktů nebo uvedení na trh nových služeb.

Příklady cílových stránek

Příklady cílových stránek zahrnují:

  • Stránka registrace.
  • Stránka se slevou.
  • Stránka s produktovým řetězcem.
  • Stránka s odpověďmi na často kladené otázky.
  • Stránka webu věnovaná určitému produktu nebo službě.

Výhody cílových stránek

Cílové stránky mají mnoho výhod, které poskytují webovým vlastníkům svých stránek významné konkurenční výhody oproti ostatním. Některé z nich jsou jako:

  • Zvýšená navigace a dohledatelnost: cílové stránky umožňují návštěvníkům webu snadno se navigovat webovou stránkou a lépe se pohybovat.
  • Zvýšené prodeje: cílové stránky mohou pomoci zvýšit prodeje produktů a služeb tím, že pro návštěvníky webu poskytují konkrétní informace o nabízených produktech.
  • Zvýšené konverze: cílové stránky mohou pomoci zvýšit inzertní konverze, spokojenost s návštěvníky a přesuny návštěvníků do specifických cílových oblastí webu.
  • Zvýšený seo účinek: cílové stránky mohou mít pozitivní dopad na výsledky ve vyhledávání vytvořením konkrétního cíle a navázáním na konkrétní typ obsahu.

Neuvěřitelným způsobem zesílí prodejní cestu a proces nákupu Vámi poskytovaných služeb a produktů. Cílové stránky mohou být jednou z nejúčinnějších zbraní ve válečné výzbroji webového vlastníka.

Zdroj: Wikipedia, Vstupní stránka