Kyberšikana


Co je kyberšikana?

Kyberšikana je moderní forma šikany, která se odehrává přes počítače a chytré telefony. Jedná se o ohrožující a zneužívající chování, které může vést k sociální, psychické a fyzické újmě oběti. Kyberšikana se může projevovat jako posílání zlomyslných zpráv, umísťování urážlivých komentářů nebo průmyslní šíření nezpůsobících informací.

Kyberšikana může mít různé podoby

Kyberšikana může mít následující podoby:

  • Harassment – posílání otevřených zpráv nebo komentářů, které oběť zraňují nebo ji stresují.
  • Cyberbullying – šíření klevet a pomluv na internetu nebo na sociálních médiích, aby se oběť cítila nedůstojně.
  • Obsese stránek – šíření nezpůsobících informací nebo umísťování obtěžujících komentářů na stránky oběti nebo na stránky lidí spojených s obětí.
  • Vyhrožování – posílání zpráv oběti, ve kterých ji lze vyhrožovat násilím nebo jiným druhem útlaku.
  • Uvěznění – vymáhání peněz nebo dalších prostředků pomocí hrozek nebo útlaku.

Kyberšikana může mít škodlivé následky. Mezi ty nejčastější patří deprese, úzkost, úbytek sebevědomí a zhoršení zdraví. Mnoho obětí utíká ze školy nebo z práce, nebo se snaží zůstat co nejdále od obtěžovatele.

Závěrečné doporučení

Když vidíte někoho, kdo je obětí kyberšikany, udělejte následující:

  • Pomozte oběti zastavit obtěžování.
  • Napište na sociální média proti obtěžování.
  • Šiřte informace o kyberšikaně tím, že je sdílíte s ostatními.
  • Případně oběti nahlaste obtěžovatelům.

Komplexnější informace najdete na Wikipedia stránce o kyberšikaně.