Kybergrooming


Co je Kybergrooming?

Kybergrooming, který je známý také jako online vykořisťování, je termín pro současný druh vykořisťování, který se odehrává v on-line prostředí. Tento typ vykořisťování je úmyslným vylákáním dětí, kteří jsou později vystaveny synům, kteří se často liší od klasického vykořisťování.

Jak Kybergrooming probíhá?

Kybergrooming využívá internet a další technologie, aby vylákal děti a mladistvé, kteří zůstávají na dlouhou dobu v online prostředí. Perpetrátor využívá různé techniky, aby oslovil a vystavil svoji oběť:

  • Využití sociálních sítí k předstírání vlastní identity.
  • Využití internetu pro vyhledávání informací o oběti.
  • Posílání či odměňování nevhodných obrázků nebo videí.
  • Posílání nevhodných, dráždivých nebo vulgárních textových zpráv.
  • Navazování kontaktu a získávání důvěry.

Perpetrátor může pak využít získanou důvěru k přesvědčení své oběti, aby přijeli na stanovené místo nebo oslovili nezletilé osoby.

Zákonné kroky pro prevenci Kybergroomingu

Je důležité si uvědomit rizika Kybergroomingu, aby bylo možné učinit potřebné kroky k jeho prevenci. Řada zákonů byla vyvinuta, aby se zajistila ochrana dětí. Doporučené kroky k prevenci Kybergroomingu zahrnují:

  • Vytváření bezpečnostních zón na webových stránkách.
  • Vytváření bezpečnostních protokolů.
  • Provádění průběžných výzkumů týkajících se Kybergroomingu.
  • Nastavení jasných omezení aplikacím a webům, které děti či mladiství mohou využívat.
  • Monitorovací systém on-line aktivit následovaný dalšími protokoly, aby byli případní perpetrátoři identifikováni.

Prevence Kybergroomingu je důležitou součástí snahy detekovat dětskou oběť. Povzbuzením vysoce kvalitní edukace pro mladistvé a vyvinutí strategií prevence a odhalování případů Kybergroomingu můžeme pomoci chránit nezletilé před takovým zneužíváním.

Wikipedie – Kybernetické vlákéní