Kvantitativní výzkum


Víte, co je „Kvantitativní výzkum“?

Kvantitativní výzkum používá některé z matematických a statistických metod pro analýzu dat a je naprosto důležitý pro pochopení tendencí a vzorců ve velkoměřítku. Cílem je zjistit určité informace o populaci, z tohoto důvodu se často využívají průzkumy a dotazníky. Kvantitativní výzkum je široce používán v různých odvětvích, včetně vědy, marketingu, infrastruktury a technologií.

Následující jsou některé z příkladů kvantitativního výzkumu:

  • Demografické průzkumy, které poskytují informace o věkových skupinách, rasovém složení a bydlišti.
  • Výzkum trendů ve finančním tržišti.
  • Analýza druhu technologie používané konkrétními typy zákazníků.
  • Výzkum chování uživatelů sociálních médií.

Díky kvantitativním metodám lze zjistit rychlou odpověď na daný problém a získat konkrétní výsledky v krátkém čase, což umožňuje lidem využít výsledky k lepšímu rozhodování nebo plánování v dané situaci.

Závěrečné úvahy

Kvantitativní výzkum nabízí obecný obraz stavu, který lze využít k analyzování tendencí, vzorců a vztahů mezi různými proměnnými. Je nezbytné pro pomoc činit osvědčená rozhodnutí v různých oblastech obchodu, vědy a technologie.

Wikipedia: Kvantitativní výzkum