Kvalitativní výzkum 


Co je kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je metoda pro sběr a analýzu dat. Cílem je zjistit informace, které nejsou jednoduše popsatelné čísly. Metoda se často používá v oblasti sociálních věd, kde má být studováno, jak iniciativy, programy a politiky ovlivňují společnost.

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na prozkoumání kontextu, motivace a jiných faktorů, které mohou ovlivňovat chování lidí. Proces zahrnuje vybírání informací z nepřímých zdrojů, jako jsou focus skupiny, rozhovory nebo dotazníky.

Kvalitativní výzkum v praxi

Kvalitativní výzkum je excelentním nástrojem pro pochopení komplexního tématu. Zde jsou příklady oborů, kde se kvalitativní výzkum často používá:

  • Sociální vědy a politika:
    Kvalitativní výzkum se používá ke zkoumání politických aktivit, sociálních interakcí, cílů a dalších oblastí, které nejsou jednoduše popsatelné čísly.
  • Vztahy a mezilidské dynamiky:
    Kvalitativní výzkum se může použít k monitorování a pochopení osobních vztahů mezi lidmi a mezilidské dynamiky.
  • Marketingu a zákaznický servis:
    Kvalitativní výzkum se může použít k pochopení zákaznického prožitku, očekávání zákazníka a hodnota, kterou má zákazník ze služeb.

Kvalitativní výzkum je skvělým nástrojem k rozšiřování pochopení situace, pochopení střety motivů, socio-ekonomických a politických struktur, které mohou ovlivňovat chování a výsledky.

Závěr

Kvalitativní výzkum je progresivní metoda pro sběr a vyhodnocování dat, která vyniká při poskytování hlubokého pochopení motivů a faktorů souvisejících se zkoumaným tématem.

Přečtěte si více o kvalitativním výzkumu na Wikipedii