Krizový marketing


Co je krizový marketing?

Krizový marketing je oblast marketingového mixu, která se soustředí na ovládání a řízení krizových situací a situací, které mohou vést k krizi. Je to proces, který používají firmy k ořízení činnosti ve chvíli, kdy se jejich vnímaní nebo reputace nebo jiné důležité aspekty jejich nejdůležitějších zákazníků a cílových trhů zhoršují.

Krizový marketing vs. tradiční marketing

Krizový marketing se zaměřuje na krizová řešení ve vztahu ke svým zákazníkům. Je velmi odlišný od tradičního marketingu, protože společnost může s krizovým marketingem reagovat na krizi a přijmout konkrétní kroky, ve kterých se společnost pokusí snížit, a v některých případech pozastavit, škody na jejím dobrém jméně.

Několik příkladů krizového marketingu

Krizový marketing se může objevit ve formě několika různých taktik. Některé z nich lze uvést následující:

  • Provádění průzkumů zákazníků a monitorování médií k hledání kritiky, vysvětlení a vylepšení
  • Spuštění programů uspokojení zákazníka, které můžou pomoci při vývoji nových produktů a služeb.
  • Vydávání tiskových zpráv, které mohou vyřešit situaci.
  • Získávání zpětné vazby od zákazníka během krizové situace.
  • Vyvážení pozitivních a negativních vysílání o společnosti pomocí sociálních médií

Závěr

Krizový marketing může být pro společnost tím nejcennějším marketingovým nástrojem, který mají. Je to proto, že může pomoci společnosti při prevenci, průzkumu a řešení některých z nejzávažnějších krizí. Mezi hlavní výhody krizového marketingu patří: podpora loajality zákazníků, minimalizování škod, omezení finančních ztrát, doplnění trhu a posílení firemní image.

Krizový marketing je tedy jednou z nejúčinnějších a nejefektivnějších forem marketingu v dnešní době.

Odkazy

Krizový marketing na Wikipedii.

Marketing na Wikipedii.