Krizová komunikace


Co je Krizová komunikace?

Krizová komunikace je specializovaná forma komunikace, která se používá při náročných situacích nedorozumění nebo mezi organizacemi a veřejností. Jejím cílem je pomoci koordinovat responders, reagovat na negativní správy, monitorovat a analyzovat veřejné postoje a řešit vzniklé situace.

Funkce Krizové komunikace

Krizová komunikace je důležitá pro průběh rizikového managementu a pro rychlou reakci na situace s potenciálem katastrof. Jeho tři základní funkce jsou následující:

  • Vytváří šablony následované rizikovými manažery – umožňuje, aby rizikoví manažeři rychle reagovali na krizové situace.
  • Umožňuje rychlé monitorování – umí sledovat a monitorovat veřejnou diskusi o situaci a její reakce.
  • Umožňuje ihned reagovat na negativní zprávy – pomůže organizaci vyprovokovat okamžitou reakci na jakékoliv negativní zprávy a stížnosti.

Příklady Krizové komunikace

Příklady krizové komunikace jsou často vidět v oblasti politiky nebo médií. Obyčejní lidé často používají krizovou komunikaci k vyjádření svých politických postojů, například během prezidentské kampaně, nebo aby informovali o rizikovém chování, jako je užívání návykových látek nebo hazardních her.

Například uživatelé médií mohou využívat krizovou komunikaci k informování veřejnosti o nebezpečí nebo vyprovokovat okamžitou reakci na porušení společenských norm. Některé organizace používají krizovou komunikaci k informování veřejnosti o nelegálních aktivitách, například o šíření poškození na úkor práv zvířat.

Důsledky Krizové komunikace

Krizová komunikace může mít pozitivní nebo negativní dopady. Zatímco může pomoci koordinovat a informovat veřejnost ohledně některých krizových situací, může také vést k inflačnímu efektu. Kromě toho se může krizová komunikace obrátit proti organizaci, pokud je obviněna ze zneužívání nebo zamlčování informací.

Výhody Krizové komunikace

Krizová komunikace může mít pozitivní přínosy pro organizace, které integrují tento komunikační styl do svých řídících úloh.

  • Účinná komunikace – výhody krizové komunikace spočívají v rychlém monitorování reakcí veřejnosti a v rychlé reakci na kritická média nebo zprávy.
  • Pomáhá vyvinout silnou vztahovou linii – pomáhá organizacím vyvinout silnou vztahovou linii se zúčastněnými stranami, což jim pomáhá předcházet budoucí problémy.
  • Posiluje obchodní příležitosti – umožňuje společnostem využít krizové situace, aby lépe pochopili své publikum a strávili více času na rozvoji svých komunikačních a obchodních strategií.

Krizová komunikace je neocenitelný nástroj pro každou organizaci nebo občana, který se učí, jak reagovat v situaci krize. Díky ní mohou zúčastněné strany vytvářet silnější vztahy navzájem, pomáhající organizacím vyrovnat se s případnou krizí a udržovat pozitivní veřejný obraz.

Link z Wikipedie – Krizová komunikace