KPI (Key Performance Indicator)


Co to je KPI?

KPI, nebo také klíčové ukazatele výkonu, jsou metriky, které se používají ke sledování úspěchu nebo neúspěchu obsahu, produktu nebo služby. Mají za cíl zajistit, aby byl proces vývoje optimalizován a zkvalitněn.

Jak mohou být užitečné KPI?

Užitečnost KPI může být v různých oblastech různorodá. Některé z typických příkladů jsou následující:

  • Průmyslová výroba: KPI může být použito k měření produktivity nebo efektivity.
  • Veřejné služby: KPI může být použito k měření kvality veřejných služeb.
  • Finanční služby: KPI může být použito k měření účinnosti finančních služeb.
  • Prodejní služby: KPI může být použito k měření úspěchu prodeje produktů nebo služeb.

KPI poskytuje měřitelné ukazatele procesu, který by měl být sledován a optimalizován. Použití KPI může pomoci firmám v různých oborech snížit náklady a zvýšit výkonnost.

Závěr

KPI je užitečný nástroj pro optimalizaci firemních procesů a kontrolu efektivity. Použití KPIs v různých oblastech může efektivně pomoci firmám dosáhnout cílů výkonu a zisku.

Zdroj: Wikipedia KPI