Konverzní poměr


Co je to konverzní poměr?

Konverzní poměr (nebo také konverzní rychlost) je rychlost, s jakou potenciální zákazníci proklikávají prodejní stránku do průměrných platby. Slouží jako ukazatel a pomáhá obchodníkům stanovit, kolik z potenciálních zákazníků skončí ve skutečných prodejích. Konverzní poměr je klíčový při posouzení účinnosti webových stránek, reklam, e-mailové kampaně nebo jiných marketingových nástrojů.

Jak se počítá konverzní poměr?

Konverzní poměr se obvykle počítá jako podíl počtu prodejů a počtu unikátních návštěvníků webových stránek. Například pokud máte 100 unikátních návštěvníků webových stránek a 4 prodeje, konverzní poměr je 4%.

Konverzní poměr je často důležitým ukazatelem marketingového úspěchu, ale je také důležité vyhodnotit jeho kontext s ohledem na společnost, konkrétní produkt nebo provoz/byznys.

Jak lze konverzní poměr zlepšit?

Existuje několik způsobů, jak lze zvýšit konverzní poměr. Zde je několik z nich:

  • Kvalitní obsah: Zajistěte, aby byly na vaší prodejní stránce poskytnuty informace, které zákazníci potřebují k rozhodnutí, zda koupit váš produkt. Informace by měly být stručné, jasné a informativní.
  • Zlepšení uživatelských zkušeností: Udělejte si čas a stanovte použitelnost webové stránky s cílem zajistit, aby proces platby a jeho navigace byl snadný pro zákazníka.
  • Testování: Testování je nesmírně důležité. Vyzkoušejte různé aspekty procesu prodávání, například copywriting, dizajn stránky, rozprostření prvků na stránce a tak dále.
  • Sledování analytiky: Na webových stránkách aplikujte sledovací kódy, které vám budou dokonalost konverzní poměr. Použijte toto vyhodnocení k dělání případných úprav a k optimalizaci webových stránek.

Konverzní poměr má vliv na úspěch on-line obchodování. Jeho zefektivněním lze zlepšit prodeje na prodejních stránkách, zlepšit zákaznickou zkušenost a získat konkurenční výhodu.

Zdroj: Wikipedia – Konverzní rychlost