Kontextová navigace


Co je to kontextová navigace?

Kontextová navigace je metoda užití pole, které je zobrazeno podle toho, jakým způsobem uživatel interaguje s websites. To znamená, že kontextová navigace reaguje na uživatelův chování a webové stránky jsou plánovány v souladu s uživatelskými potřebami a zkušenostmi.

Kontextová navigace je jednou z nejlepších cest, jak mít lepší uživatelskou zkušenost. Cílem je vybudovat vícestupňovou strukturu pro webové stránky, která pomáhá návštěvníkům webu lépe navigovat po stránkách a usnadňuje jim rychlý přístup k informacím.

Příklady kontextové navigace

Následující příklady pomáhají lépe pochopit, jak kontextová navigace funguje:

  • Heuristika: Heuristika se užívá k určení, které odkazy na webových stránkách by mohly být nejvíce relevantní pro návštěvníky. Například uživatelé, kteří nakupují figurek, by viděli na webových stránkách odkaz na jiné figurečky nebo další příslušenství.
  • Místo na stránce: Místo na webových stránkách může hrát velkou roli v tom, jak se často užívá kontextová navigace. Například návštěvníci stránek, kteří nakupují produkty jsou často více otevření objednávce, pokud je pro ně vytvořena víceméně přímá navigace.
  • Historie: Sledování historie uživatele na webových stránkách může také být užitečné. Tajní aktéři mohou schopni identifikovat předchozí produkty, které uživatel zkoumal, a zobrazit je jako odpovídající kontextovou navigaci.

Kontextová navigace může být skvělou cestou, jak se rozrůstat na webu a dosáhnout vyššího uživatelského spokojenství, které funguje pro všechny.

Zdroj: Wikipedia – Kontextová navigace