Komunikační audit


Jak probíhá komunikační audit?

Komunikační audit je společenský výzkum zaměřený na zmapování komunikačního chování, které firmy používají jako nástroj pro dosažení cílů. Cílem komunikačního auditu je vyhodnotit, jak efektivní jsou komunikační praktiky ve firmě a jaké je jejich dopad na výsledky hospodaření.

Komunikační audit se provádí prostřednictvím řady různých metod, včetně dotazování zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů, posuzování firemních materiálů a online aktivit a review marketingu.

Fáze komunikačního auditu

Komunikační audit je rozdělen do čtyř základních fází:

  • Informace shromážděné během analýzy: V této fázi se shromažďují data o současném stavu firmy, jejích produktech a jejím komunikačním dopadu. Tyto informace mohou zahrnovat odpovídající strategie, mechanismy, postupy a zdroje.
  • Identifikace komunikačních cílů: Na základě výše uvedených informací jsou definovány cíle a požadavky na komunikační program firmy.
  • Vyhodnocení a porovnání: K porovnávání a vyhodnocení současného stavu se používají komplexní metody. Použité metody zahrnují nástroje a metody zaměřené na kvalitu, tedy otázky sestavené pro vyhodnocení účinnosti různých komunikačních kanálů, data získaná z veřejných zdrojů a kvalitativní metody, včetně dotazování.
  • Navrhování a tvorbu plánů: Na základě shromážděných dat a vyhodnocených údajů je vyvinut konkrétní model komunikace, který má vést ke splnění požadavků a cílů firmy.

Komunikační audit je pro podnikatele jednou z nejefektivnějších metod pro identifikaci chybějících nebo nedostatečných komunikačních komponentů a jejich dostupnost. Je to cenné nástroj pro konzultanty, profesionální uskupení a odborníky na komunikaci, protože jim umožňuje vypracovat komunikační plán a strategii na základě potřeb svých zákazníků.

Více informací o komunikačním auditu naleznete na Wikipedia.