Kognitivní zkreslení


Co jsou kognitivní zkreslení?

Kognitivní zkreslení jsou úsudky, které lidé vyvozují z nedostatečných informací. Tyto zkreslené interpretace mají tendenci zhoršovat situaci a snižovat sebeúctu lidí.

Příklady kognitivního zkreslení

  • Jednosměrný myslící závěr – Lidé často ignorují jakékoli pozitivní informace, které se odporují jejich jednosměrnému myslícímu závěru. Neustále se soustředí na negativní stereotypy.
  • Přehnané zobecnění – Lidé často používají přehnané zobecnění, která nedávají jasnou nebo úplnou představu o situaci. Například „nikdy mi to nevyjde“ nebo „vždycky dělám tohle špatně“.
  • Zvýšená emoční vazba – To je tendence očekávat to nejhorší. Neustále odhadují, že situace bude mnohem horší, než ve skutečnosti je.
  • Skokové generalizace – To je naše tendence rozhodovat o celé skupině na základě jediného konkrétního jedince. Například „Všichni muži jsou sobečtí“.

Redukce kognitivních zkreslení

Než se uchýlíme k psychiatrické podpoře, je nejdůležitější uvědomit si, že máme tendenci kognitivní zkreslení. Tím, jak víme, že jsme ovlivněni úsudky, které by se pohybovaly od pravdy, můžeme se snažit minimalizovat jejich dopad uvažováním o věcech pozitivně a objektivně.

Místo toho, než bychom se soustředili na to nejhorší, co se může stát, měli bychom se snažit hledat pozitivní události. Můžete se snažit zvažovat více informací, než dáváte veškerou váhu jednomu jedinému faktu, a hledat podporu u jiných.

Zdroj:
Wikipedie: Kognitivní zkreslení