Knowledge Graph


Co je to Knowledge Graph?

Knowledge Graph (KG) je obecný pojem pro reprezentaci znalostí strukturovaný pomocí obecných pojmů. Jde o obecný způsob mapování popisuje vztahy mezi pojmy a logicko-dedukčních datových strukturách. Existuje několik informací systémů, které Knowledge Graphy používají ke shromažďování a procházení informací.

Jak se Knowledge Graphy používají?

Knowledge Graphy jsou užitečné při shromažďování, uspořádání a interpretaci dat. Jsou často používány ve všech odvětvích počínaje dopravou, nemocničním zařízením a technickým oborem. Níže uvedené příklady ukazují, jak se Knowledge Graphy používají:

  • Výzkum malíře a jeho děl – S Knowledge Graphem může výzkumník uspořádat obrovskou sbírku uměleckého díla malíře. Knowledge Graphy pomáhají přičíslit data k jednotlivým výsledkům, aby lidé mohli lépe identifikovat různé aspekty každého díla.
  • Vyhledávání ve velkých databázích – Knowledge Graphy mohou také pomoci ve vyhledávání v databázích. Například Google má svůj vlastní Knowledge Graph, který používá k vyhledávání informací na webu.
  • Organizace datových center – V oblasti technologie se Knowledge Graphy používájí k organizaci a správě datových center. Tato technologie je významná pro správu osobních údajů a identifikaci malware.

Závěr

Knowledge Graphy pomáhají lidem v mnoha oblastech. Jsou užitečná pro ukládání a organizaci informací a pro vyhledávání v databázích. Knowledge Graphy jsou také důležité pro správu datových center a bezpečnost IT.

Přečtěte si více na wikipedii