Kliknutí


Kliknutí – základní princip interakce s počítačem

Kliknutí (tedy klikání myší či jiným způsobem dotykování) je základní princip interakce mezi člověkem a počítačem. Umožňuje uživatelům počítače provádět požadované činnosti, ať už se jedná o sestavení dokumentu, prohlížení webové stránky nebo jiné věci.

Kliknutí je pochopitelně jedním z nejdůležitějších prvků používaných pro interakci s počítačem. Poskytuje uživatelům možnost ovládat počítač za pomoci myši nebo jiným způsobem dotykování. Pravé tlačítko (nebo se také nazývá funkční tlačítko nebo kliknout) je obvykle používáno pro příkaz, jako například otevření kontextového menu, dokončení procesu atd.

Existují také další druhy kliknutí, které jsou často používány v počítači, například:

  • Levé tlačítko – často se používá pro otevírání souborů nebo příkazů, pro vytváření nebo odstraňování objektů atd.
  • Dvojité kliknutí – jehož hlavním účelem je otevření souboru nebo programu.
  • Kliknutí a tažení – používá se k přesouvání objektů apod.
  • Přetisknutí – tento druh kliknutí slouží k opakovanému vyvolání konkrétní činnosti.

Kliknutí tedy poskytuje lidem jednoduchý způsob interakce s počítačem. Jeho versatility a všestrannost může pomoci lidem dosáhnout velkého úspěchu ve využívání počítače.

Poznámka: Wikipedie – Grafické uživatelské rozhraní