Keyword stuffing


Co je keyword stuffing?

Keyword stuffing je SEO taktika, která se používá – neeticky – ve snaze získat lepší pozici ve vyhledávačích. Metoda zahrnuje anahronickou a často neurčitou opakovanou distribuci klíčových slov na webových stránkách, které mají získat silnější pozici ve vyhledávacích systémech. Na straně druhé, tato technika může snížit úroveň obsahu, jelikož opakovaná slova a fráze výrazně snižuji jeho čtivost.

Jak uživatelé obvykle keyword stuffing?

Keyword stuffing se obecně praktikuje takto:

  • Opakované zařazení nebo zvýšení klíčových slov pomocí boldu, kurzu, velkých písmen a různých typů doslovnosti
  • Vkládání klíčových slov do meta tagů
  • Vkládání klíčových slov do odkazů
  • Psaní malých řádků s klíčovými slovy
  • Používání zkreslených čísel, jiných symbolů a speciálních znakoů k zaformulování klíčových slov

Pamatujte, že používání keyword stuffingu se rovná porušení podmínek vyhledávačů a může skončit prohlášením webových stránek jako SPAM web.

Více informací o keyword stuffingu naleznete na Wikipedia.