Kanonizace URL (Canonical tag)


Co je kanonizace URL?

Kanonizace URL neboli „Canonical tag“ je důležité nástroje, které internetoví vývojáři využívají pro optimalizace webových stránek. Pomáhá webovým vyhledávacím strojům pochopit, které z více verzí webové stránky jsou mezi sobou navzájem nejblíže propojené a tím se vyvarovat jejich duplicity, která je škodlivá pro SEO.

K čemu je kanonize URL dobrá?

Kanonizace URL může být velmi užitečná pro rozlišení webových stránek, které jsou si podobné nebo jsou veřejně dostupné pod různými protokoly, například HTTP a HTTPS. Je užitečná pro identifikování konkrétní verze a činí vyhledávačům snadné zjistit, kterou z verzí vyhledávat. Jedním z příkladů je následující:

  • https://www.example.com/
  • http://www.example.com/
  • https://example.com/
  • http://example.com/

Všechny výše uvedené adresy URL pravděpodobně odkazují na stejnou webovou stránku. Účelem kanonizace URL je zajistit, aby vyhledávací stroje věděly, která z těchto adres se má indexovat, aby nebyly navzájem zaměňovány.

Jak se kanonizuje URL?

Když je ve stránce ve vaší webové prezentaci spuštěna kanonizace, je potřeba nastavit tagy rel=“canonical“ na hlavní verzi stránky. Rel=“canonical“ je HTML tag, který můžete nastavit, abyste určili adresu URL, kterou chcete, aby indexoval vyhledávač. Když tuto adresu URL vyhledávač najde, porozumí webové stránce a přesměruje všechny odkazy na tuto adresu URL.

Vzorový kód pro zařazení kanonického tagu do stránky by mohl vypadat například takto:

V uvedeném příkladu se na stránce jakéhokoliv jiného doménu vloží tento kód a vyhledávací stroje budou přesměrovány na url www.example.com.

Závěr

Kanonizace URL je skvělý nástroj, který internetoví vývojáři mohou využít k optimalizaci webových stránek. Tagy rel=“canonical“ řídí, která verze URL je použita pro indexování ve vyhledávacích strojích, které tak dohromady zajišťují duplicitní indexace a podstatně prospívají optimalizaci.

Přečtěte si více o kanonizaci URL na Wikipedii.