JPEG


JPEG – Co to je a jak se používá?

JPEG je zkratka pro Joint Photographic Experts Group, obecně známou jako JPG. Jedná se o standardní formát pro ukládání obrazů a grafiky. Může být použit jak pro tvorbu statických obrazů, tak i pro jejich kompresi pro snadné sdílení.

Výhody používání JPEG

  • Formát je kompatibilní s většinou platform, což znamená, že obrázky vytvořené v JPG lze snadno přenést mezi různými počítačovými systémy.
  • Formát je schopen akceptovat vysokou úroveň komprese, čímž se minimalizují velikosti souborů bez úbytku řádné kvality.
  • Umožňuje komprimovat větší obrazy na velmi nízké velikosti souborů a je vhodný pro webové účely, i když záleží na typu obrázku.

Nevýhody používání JPEG

  • JPEG komprese může vytvářet šum a dodat nežádoucí šum, který se může stát problémem při jeho stahování.
  • JPG formát je komprimovaný typ obrázku, takže nemůže být editován nebo upravován, takže to není vhodný pro dlouhodobé pořizování obrazů.
  • JPEG formát není zařízení zpětně kompatibilní; to znamená, že některé starší systém nemusí být schopen obrázky vytvářené ve formátu JPG číst.

I když JPEG není vždy ideální volba pro ukládání obrazu nebo grafiky, vychází vstříc širokým požadavkům na sdílení rychle se načítajících obrazů.

Více informací o formátu JPEG naleznete na Wikipedia.