IP adresa


IP adresa

IP adresa (anglicky internetová protokol adresa) je unikátní adresa, která identifikuje počítač nebo jinou síťovou zařízení připojenou k internetu nebo jiné síti. IP adresa je obvykle skládána ze čtyř dvojciferných čísel oddělených tečkami. První dvě čísla označují síť nebo podsíť, a poslední dvě označují adresu počítače nebo jiného zařízení v této síti. Například IP adresa 188.175.100.26 je adresou počítače nebo jiného zařízení připojeného k síti s adresou 188.175.100 a číslovou adresou 26.

V typových adres IP

Existují dva základní typy IP adresy:

  • IPv4 – 32-bitová adresa, která je nejběžněji používaná a skládá se pouze z čísel
  • IPv6 – 128-bitová adresa, která skládá z písmen a čísel, jsou-li oba typy IP adresy zprovozněny, rozlišuje se je pomocí předpony „IPv6:“

Dělení na veřejné a soukromé IP

IP adresy jsou rovněž děleny na veřejné adresy, které jsou dostupné všem uživatelům internetu, a soukromé adresy, které jsou použity pro síťové zařízení vnitřní zóny sítě. Následující adresní rozsahy jsou definovány jako soukromé adresy:

  • IPv4 – 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255 a 192.168.0.0 – 192.168.255.255
  • IPv6 -fc00:: / 7

Statické a dynamické IP adresy

Existují také statické a dynamické IP adresy. Statická adresa se vyžaduje v případě, že potřebujete konstantní adresu pro přístup k nějakému serveru nebo službě a pokud potřebujete vyhradit adresu pro tzv. „hostitelný“ server. Dynamická adresa se často používá pro síťová zařízení, jako jsou počítače a notebooky, protože se neustále mění. Dynamická adresa se obvykle alokuje klientovi, když se připojí k síti, a pak změnit, když se odpojí. To znamená, že se stejná IP adresa nemusí vždy použít na stejné síťové zařízení po celou dobu.

Více informací o IP adresách naleznete na Wikipedii.