IoT (Internet věcí)


Internet věcí (IoT)

Internet věcí je obecný pojem, který popisuje fyzická a digitální zařízení, která jsou vždy připojená k internetu, aby poskytovala různé datové informace. Důraz se klade na technologie, které jsou ve stejné síti a komunikují mezi sebou navzájem, k čemuž se používá síť IoT.

Internet věcí může zahrnovat řadu hardwarových a softwarových technologií, které umožňují fyzickým zařízením přenášet a zpracovávat data. Ty mohou zařízení poskytovat informace, aby se lépe chápala a využívala funkce a schopnosti. Virtuálním komponentům a službám pomáhá vytvářet vysoce propojenou, realtime informační síť, která může tvořit a vytvářet novou hodnotu. Je to často významný aspekt moderních modelů podnikání.

Používání technologie IoT

Využití technologie IoT je různorodé. Například:

  • Chytré domácnosti: automatizace běžných domácích úkonů včetně řízení teploty, ovládání osvětlení a ovládání spotřebičů
  • Využití v dopravní dopravě: počítačové systémy, které sledují a koordinují řízení provozu na silnicích
  • Chytrá zemědělství: automatické ovládání a sledování počasí, stavu úrodnosti půdy a vlivů klimatu na polní kultury
  • Pomoc při řešení medicínských otázek: komplexní sledování a vyhodnocování pacientů prostřednictvím chytrých nositelů medicínských dat a informací

Vývoj a nasazení v praxi Internetu věcí budou mít zásadní dopad na všechny sektory, včetně těch největších trhů, jako jsou zemědělství, doprava, technologie, energetika a zdravotnictví.

Vysvětlivky

  • IoT: Zkratka pro Internet věcí
  • Real-time: Reálný čas

Internet věcí se v současné době rozvíjí velmi rychle. S novými a pokročilými technologiemi bude možnost změnit zemědělství, dopravu, technologii, energetiku i zdravotnictví a dosáhnout účinnosti, správnosti, bezpečnosti a účinnosti.

Více informací o Internetu věcí je k dispozici na Wikipedii.