Interstitial


Co je Interstitial?

Interstitial je technika webového designu, která je náchylná k interakci a perpetuuje přechod mezi dvěma okny nebo stránkami. Rozdíl mezi Interstitialem a běžným pop-up oknem spočívá v čase. Interstitial se zobrazí, zatímco uživatel proveďe akci na tématu, kde se má zobrazit. Všechny pop-up okna se zobrazí ihned.

K čemu je webový design Interstitial používán?

Webový design Interstitial se zpravidla používá k načtení informací, které uživatelům mohou pomoci pochopit funkci stránky:

  • Re-targetingové odkazy – webové stránky často podporují odkazy vedoucí na re-targetingové stránky, aby se přesměrovaly konkrétní uživatelé ke konkrétnímu produktu.
  • Vyzvánění k akci – Interstitial se často používá k vyzvání uživatelů k akcím, jako je vyplnění formuláře nebo získání bezplatného zkušebního produktu.
  • Správa obsahu – webové stránky často také používají Interstitial se zprávou k zamanžinění, průvodci nebo varování pro uživatele.

Interstitialy mají výhody. Nejen, že pomáhají uživatelům orientovat se na webové stránce a naučit se její funkce, ale také mohou pomoci webovým vývojářům a designérům poskytnout informace na správných místech.

Příklady

  • Uvítací obrazovky – tyto obrazovky se zobrazí po spuštění aplikace a často obsahují příběh o produktu nebo službě, jeho komerční informace nebo varování o podmínkách.
  • Upozornění na zabanření – toto je často používáno v maloobchodních aplikacích, aby upozornilo uživatele, že se nachází v zabanřeném prostředí bezpečnosti.
  • Autentizační pluginy – tyto pluginy se často implementují na webových stránkách jako způsob, jak autentizovat a chránit uživatele před neautorizovanou aktivitou.

Webový design Interstitial může být účinným nástrojem pro pomoc uživatelům s navigací a sdělováním informací. Pokud je náležitě implementován, může být Interstitial prospěšným nástrojem pro uživatele i společnosti.

Wikipedia: Interstitial