Intenzivní distribuce


Co je intenzivní distribuce?

Intenzivní distribuce se v marketingovém světě obecně používá pro označení strategie, která je zaměřená na vysokou míru distribuce produktu nebo služby v provozovnách a obchodních kanálech. Cílem této metody je získat všeobecné rozšíření produktu, přilákat více zákazníků a dosáhnout velkého tržního prodeje.

Výhody intenzivní distribuce

Intenzivní distribuce může mít pro výrobce velké výhody. Mezi ně patří:

  • Zvýšená povědomí o značce: Získáním více míst pro prodej produktu je možné snadno a rychle zvýšit povědomí o značce.
  • Růst prodeje: Spread produktu mezi velkou výběrovou místou zvýší právě i obchodní prodeje.
  • Zvýšená presence v teritoriu: Intenzivní distribuce umožňuje přítomnost produktu po celém teritoriu.
  • Snížení konkurence: Umožňuje snížit tlak konkurence více kanály.

Nevýhody intenzivní distribuce

I když intenzivní distribuce může mít některé výhody, má také některé nevýhody. Patří mezi ně:

  • Vyšší pořizovací náklady: Intenzivní distribuce znamená zajištění produktu do více obchodů, čímž se zvyšuje i pořizovací náklady.
  • Kontrola rizika: Údržba produktového dostupnosti na více kanálech, zejména tam, kde jsou velké rozdíly ve schopnosti a úrovni výkonu, může vyžadovat čas a investici.
  • Snížená schopnost zvládat dodávky: Dodávka může být obtížná, pokud veganové sníží cestu a cílovou základnu zákazníků.
  • Nízké umístění produktů: Intenzivní distribuce může také vést k nízkému umístění produktů. Zákazníci mohou často hledat produkt, aniž by ho našli.

Intenzivní distribuce je obecně uznávána jako jedna z nejúčinnějších strategií pro lidi v marketingovém byznysu. Pro úspěšné naplnění projektu intenzivní distribuce je nutné umožnit vysokou míru odbytu na základě tvrdé a pečlivé propagace produktu.

Zdroj: Intenzivní distribuce na Wikipedii