Integrované marketingové komunikace


Čím jsou integrované marketingové komunikace?

Integrované marketingové komunikace jsou skupina nástrojů, které marketéři používají k hlubšímu vytvoření vztahu se zákazníky. termín se často používá, když firmy spojují několik médií, které pomáhají vyvíjet brandingovou identitu a zvyšovat povědomí o značce. Princip integrovaných marketingových komunikací je založen na cíleném využívání různých prvků pro posílení značky.

Jakých technik se používá?

Integrované marketingové komunikace se skládají z následujících nástrojů:

  • Médií: reklama v televizi, rozhlas a tisk, reklamní články, online reklama
  • Osobní komunikace: soukromé obchody, velkoobchody, promotéři
  • Marketingové sítě: billboardy, sítě sociálních médií
  • Propagační akce: prvky venku, dárky

Tento druh marketingového komunikace má za cíl přilákat nové zákazníky a zlepšit vztah se stávajícími zákazníky. Cílem je, aby po posouzení všech médií, osobních komunikací, marketingu a propagace, nákupníci měli lepší představu o značce.

K čemu jsou dobré?

Integrované marketingové komunikace jsou velmi účinné při vytváření potřebného postoje k značce. Umožňují společnosti oslovit různé skupiny publika relevantními a efektivními komunikacemi. Pomáhají také společnostem dosahovat přímého marketingu, a to díky mnohem detailnějšímu porozumění potřebám zákazníků a zákaznickým datům shromážděným z různých médií.

Integrované marketingové komunikace mají pozitivní dopad na značku: zvyšují její viditelnost, pomáhají vytvářet věrnost zákazníků a dávají možnost nově příchozím uživatelům orientovat se pro nákup.

Závěr

Integrované marketingové komunikace jsou skvělým nástrojem pro udržení věrnosti zákazníků a oslovování nových uživatelů. Jsou velmi efektivní při zvyšování povědomí o značce a regulérním budování zákaznických vztahů.

Wikipedia – Integrovaná marketingová komunikace