Informační dotaz


Co je to informační dotaz?

Informační dotaz je technika pro vyhledávání informací v databázích. Cílem je vybrat informace dle specifických kritérií. Tento postup je rozšířený v databázových systémech a může používat dotazovací jazyk jako SQL.

Příklady informačních dotazů

Informační dotaz se může klást v různých situacích. Níže jsou uvedeny některé příklady:

  • Vybrat všechny záznamy ve vazbě „studenti“:
  • SELECT * FROM Students;

  • Vybrat uživatele s konkrétním emailovým adresou:
  • SELECT * FROM Users WHERE email = „example@example.com“;

  • Vybrat produkty, které nejsou v aktuálním inventáři:
  • SELECT * FROM Products WHERE stock = 0;

Závěr

Informační dotaz je klíčový prvek umožňující efektivní vyhledávání informací v databázích. Používá se pro výběr dat dle specifických kritérií.

Více informací se dozvíte na Wikipedii: Informační dotaz – Wikipedia