Informační architektura


Jakou význam má informační architektura?

Informační architektura je architektonický koncept o architektuře informací a používá se na webu, mobilních aplikacích, intranetech a mnohem více. Cílem této struktury je vyvinout lidsky srozumitelnou strukturu nebo plán pro organizaci a sdílení informací.

Obecné koncepty informační architektury

Informační architektura je vyvíjena s cílem najít nejlepší schéma pro organizaci webu a jeho informací. Tyto schéma zahrnují:

  • Koncept navigační struktury: navigační struktura je hierarchická sada adres a odkazů, které jsou použit k vyhledání informací na webu.
  • Koncept hierarchie stránek: stratifikace stránek je proces přiřazení stránek do kategorií a oborů pro efektivní organizaci.
  • Koncept navigace: navigace definuje, jak se uživatel může pohybovat na webu a získat informace.

Proč je informační architektura důležitá?

Informační architektura je klíčová pro návštěvníky webe, kteří se pokoušejí najít informace. Bez efektivní informační architektury se uživatelé mohou mít problém s hledáním informací, což může vést k zhoršení návštěvnické základny a příjmů z online zdrojů.

Příklady informační architektury

Některé příklady informační architektury jsou:

  • Třídění a klasifikace stránek: Toto je nejzákladnější a nejdůležitější aspekt informační architektury. Třídění je proces přiřazení stránek do odpovídajících kategorií, což pomáhá návštěvníkům najít informace rychleji.
  • Název stránky a titulky: titulky a název stránek pomáhají identifikovat stránky a sdělit návštěvníkům o tom, čeho se mají očekávat.
  • Odkazování: odkazování je proces přiřazení na stránky logickým a jasným způsobem, který vyhovuje potřebám uživatelů. Odkazování vám pomůže navigovat na ještě relevantnější informace.

Informační architektura je užitečným nástrojem pro usnadnění organizace informací v webových stránkách, aplikacích a intranetech. Umožňuje také uživatelům lépe si vybrat, co chtějí vidět, ať už je to pomocí vyhledávání nebo navigace.

Pokud se chcete dozvědět více o informační architektuře, můžete si přečíst tento článek na Wikipedii.