Infografika


Co je to infografika?

Infografika je vizuální způsob prezentování dat a informací. Je to druh vizuálního návodu jak získat informace a pochopit požadované téma. Slouží zejména jako pomůcka pro vzdělání a propagaci. Infografiky jsou obecně schopny vyjádřit komplexní informace a souvislosti, které by mohly být obtížné dohledat a interpretovat.

Jak se vytváří infografiky?

Infografiky je možno vytvořit z převážně textových údajů, ale i z dat pocházejících z různých druhů představení jako grafy, tabulky apod. Pro vytvoření infografiky je třeba analyzovat zdrojová data, uchopit je do vizuální podoby a propracovat do smysluplných celků. Na počátku je nutné vytvořit námět a strukturu, které definují správnou dynamiku a volbu grafických prostředků. Dále se pak definují různá grafická čísla, která vyjadřují data a vztahy mezi nimi a proměny.

Příklady infografik

Infografiky mohou být použity v různých oblastech podnikání. Pro lepší pochopení budeme mít několik příkladů použití infografik ve firemním světě:

  • Vymýšlení letáků a propagace pro produkt.
  • Umístění grafů a tabulek pro přípravu prezentace.
  • Design stručného a přehledného firemního a finančního reportu.
  • Vyjádření globálních trhů v industry a časovém horizontu.
  • Poskytnutí upravených grafických datových vizualizací.
  • Navržení interaktivní infografiky zaměřené na uživatelský zájem.

Infografika je důležitou součástí moderní firemní komunikace a její výhody by měly být využity všemi organizacemi.

Více informací o infografice tu.