Imprese


Co je to imprese?

Imprese je druh umělecké techniky, ve které je umělecký časopis ilustrován výjevy a ikonograficky známky. Imprese byla ve středověkém období plně rozvinuta a byla používána od raného středověku až do jistého bodu renesance. Imprese může být buď samostatná, nebo napojená na druhou věc, například datum, osobu či událost.

Příklady impresy

Tyto jsou některé příklady impresy, které byly používány v minulosti:

  • Štít: Konkrétní druh imprese se často používá ve formě štítu. Štít může být použit jako podpora pro symbolické významy a může být také použit přímo s obrazem nějaké věci.
  • Kristusovo hledání: Obvykle je to postava mladého Ježíše jdoucího mezi ploty k žehnání domů a vyhledávání pokoje navržená jeho otcovými přáteli. Tato imprese byla často používána jako symbol dobrodružství.
  • Motivy krásných žen: Často bývá zastoupeno krásnými ženami, které jasně symbolizují touhu a lásku, stejně jako krásu. Tato imprese se často používá v tradičním obrazu lásky a společnosti.
  • Motivy společenské mravnosti: Často představuje scénu, kde jedna společnost naslouchá názoru nějakého druhu mravné poučky. Tato imprese se často používá jako motiv k odhalení pravé podstaty lidského charakteru.

Závěr

Imprese představuje jeden z nejstarších druhů uměleckých technik, které mají být nakonec pozorovány v moderním umění. Imprese byly po staletí používány v minulosti a i nadále symbolizují jedinečnost a moudrost starodávných umělců.

Wikipedia – Imprese