Image značky


Co je to obraz značky?

Obraz značky je vizualizace, která sděluje informace o produktu či službě a identifikuje její značku. Je to symbol nebo logo, které se skládá z vizuální efektů, barev a obrazů. Obraz značky by měl být jasný, zřejmý a přilnavý, aby si jej lidé vůbec mohli zapamatovat.

Součásti obrazu značky

Obraz značky se skládá z následujícího:

  • Symbol: Jedná se o malou grafiku nebo obrázek, které se zastřeší za značku.
  • Společenský název : Je to přesný název společnosti nebo produktu.
  • Slogan : Slogan může mít motivační nebo vzrušující charakter a navíc posiluje vazby mezi názvem a jinými aspekty značky.
  • Barvy : Barva je velmi důležitá součást obrazu značky, protože se může stát identifikačním znakem.
  • Font: Font je typografický efekt pro značku, který dodáva vzhledu značky profesionalitu.

Příklady obrazu značky

Níže jsou známé příklady obrazů značek, které jsou uznávány po celém světě:

  • McDonald’s: Symbol se skládá z rytmického Mc a je oranžově červený s bílou oblastí. Nápis „MCDONALD’S“ je vytištěn šedou, aby se ladil s barevnou paletou symbolu.
  • Apple: Logo je minimalistický a lehce zapamatovatelný symbol, který se skládá z červeného jablka a bílého řezu.
  • Nike: Logo je černobílá swoosh, která je provázána se sloganem „Dokážete to“.

Obraz značky je zásadní pro zvýšení zapamatování značky, její prezentaci a prodej. Navždycky by měl působit profesionálně a jako symbol, který přiláká potenciální kupce.

Značka (marketing) (Wikipedie)