Identita značky


Hodnoty značky a význam identity

Identita značky je vykreslením vizuálního i konceptuálního stylu společnosti. Jde o soubor elementů, na kterých je založena pověst dané firmy. Vytváří výraznou odrůdu informací, s níž se lidé setkali, a kterou mohou efektivně využít pro rozpoznávání a připomínání jednoho předmětu oproti jinému. Značka je výjimečná jako díky své identitě.

Aby bylo možné zjistit, co značku odlišuje, musíte pochopit, co je její identity. Tato identita by měla být jasná, aby se odrážela ve všech prodejních materiálech od společnosti. Hodnoty, které se s ním identifikují, mohou zahrnovat důvěryhodnost, kvalitu, inovace atd.

Následující jsou příklady identity značky:

  • Apple – inovativnost, jednoduchost a uživatelská přívětivost
  • Coca-Cola – pozitivní motivace, energie a radost
  • Adidas – originalita, špičkový design a sport

K jasnému hodnocení identity značky by se na straně zákazníka měly připojit emotionální asociace. Identita značky by měla vyvolat lásku, aby zákazníci byli přitahováni k jejímu používání.

Je důležité, aby všechny prvky identity značky byly správně vykonány, aby si mohla zachovat svoji jedinečnost a zásadní roli ve společnosti. Společnostem by mělo být umožněno, aby připravili svoje produkty a služby tím, že informují o jejich brandingu a charakteristikách. Je to způsob, jak se uklidnit mezi návrhem a cílovými trhy.

Zdroj: Wikipedia: Značka