Hypertext


Co je Hypertext?

Hypertext je strukturální jazyk webových stránek, který vám umožňuje propojit dokument s dalšími souvisejícími dokumenty pomocí odkazů. Odkazy hypertextu jsou součástí webového obsahu a mohou být často viditelné pro uživatele. Hypertext je rozšířenou součástí online médií, jako jsou webové stránky, blogy a jiné online obsahy.

Jak funguje Hypertext?

Hypertext se ve webových stránkách zobrazuje jako hypertextový odkaz, který se skládá z vybraného textu, který je spojen s protějším dokumentem. Kliknutím na textový odkaz se uživatel přesměruje na cílovou stránku, která přináší další informace. Každý odkaz je připojen k jednomu cílovému dokumentu, ale může mít několik různých odkazů.

Příklady Hypertextu

  • Webové stránky, blogy a články – Hypertext se v těchto médiích využívá k propojení souvisejících článků a dokumentů s protějšími stránkami a dokumenty.
  • Wiki stránky – Toto jsou stránky, které se mohou editovat několika uživateli a jejichž obsah lze snadno vyhledávat a propojovat prostřednictvím hypertextových odkazů.
  • RSS kanály – RSS je formát pro syndikaci obsahu webu, který vám umožňuje přesměrovat uživatele pomocí hypertextových odkazů na další související stránky s obsahem.

Hypertext je velmi důležitou součástí současného internetu a slouží jako základní nástroj pro publikování a propojování informací prostřednictvím webu.

Více informací o tom, co je to Hypertext, naleznete na Wikipedii.