HTTP


Co je HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) je protokol pro přenos textových dat mezi webovými servery a internetovými prohlížeči. Pomáhá komunikovat na straně klienta s doménou webové aplikace nebo webové stránky pomocí navigačních odkazů. Umožňuje také používat animace, grafiku, média, interaktivní prvky a další.

HTTP je klíčem k modernímu a účinnému prohlížení internetu. Je to zdarma a založené na otevřeném standardu, což znamená, že každý server může vytvářet webové stránky tak, že využívá HTTP.

Jak funguje HTTP?

Když se prohlížeč připojí na webovou aplikaci nebo webovou stránku, HTTP ověřuje požadavek na straně serveru. Po serveru ověří požadavek, HTTP obdrží požadovaný obsah a přenese jej do prohlížeče. Obsah v tomto případě může být HTML, obrázky, videa nebo JavaScript.

Příklady použití HTTP

Na internetu existuje mnoho použití HTTP, včetně:

  • Stahování dat ze serveru
  • Vyhledávání v databázi
  • Zasílání dat serveru
  • Dělení souborů
  • Obsah vygenerovaný klientem (například formulář HTML)

Bezpečnost HTTPS

Pro zajištění, aby informace předávané mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou nebyly porušeny cizími stranami, se používá bezpečnostní protokol HTTPS. Je to důležitá komponenta dodržování soukromí uživatelů a ochrana proti odcizení citlivých údajů nebo informací.

K tomu, aby HTTPS pracoval, je třeba mít správnou instalaci a configuraci serveru. Doporučuje se také aktivovat protokoly SSL a TLS.

Více o HTTP můžete najít na Wikipedia