HTTP referer


HTTP referer

HTTP referer je specifický pojem v informatice. Referer, tak jak je označován technickými odborníky, je kritickým prvkem HTTP (HyperText Transfer Protocol). Služba HTTP referera vyhodnocuje webovou adresu zdroje požadavku. Referer zaznamenává název webové stránky (nebo jiného zdroje), ze kterého klient (uživatel) přešel na stránku novou.

Na co je HTTP referer slouží?

HTTP referer je široce používán pro:

  • Získání statistických informací o počtu návštěv na dané webové stránky
  • Monitorování webových odkazů
  • Zaměření reklamních kampaní
  • Vyhledávání přímých návštěvníků na webových stránkách

Jak funguje HTTP referer?

Referer je údaj zaslaný webovým prohlížečem na webovou stránku pomocí HTTP požadavku. Netiketa pojmenovaná referer je v HTTP regionu. Ten obdrží URL (Uniform Resource Locator) stránky, ve kterém byl uživatel v minulosti.

To je webová URL stránka; například „www.priklad.cz“. Pokud uživatel přejde na jinou stránku, na refereru bude uveden URL první webové stránky, ze kterého přešel na novou.

Příklady HTTP refereru

  • HTTP://www.example.com – Uživatel se dostal na www.example.com z jiné stránky.
  • HTTP://www.example.com/page.html – Uživatel se dostal na stránku page.html z jiné stránky.
  • HTTPS://www.example.com – Uživatelův prohlížeč odeslal http referer do https stránky www.example.com.

Buďte opatrní při manipulaci s refererem. Některé prohlížeče jej neodesílají, což způsobí chybné vyhodnocení. Proto je nezbytné kontrolovat, zda není referrer prázdný.

Wikipedia – HTTP referer