HTTP hlavička


Co jsou HTTP hlavičky?

HTTP hlavičky slouží jako informace, které požadavek nebo odpověď posílají mezi webovým serverem a prohlížečem. Jsou součástí odpovědi, kterou webový server posílá prostřednictvím HTTP požadavku, a JavaScriptu v prohlížeči, aby umožnil určité funkce.

K čemu jsou HTTP hlavičky užitečné?

HTTP hlavičky jsou užitečné k ověření, že server byl úspěšně připojen, k ochraně uživatelů před obsahem, který nezodpovídá očekávaným, k řízení toku informací na webových stránkách a k odesílání speciálních požadavků. Některé z jejich funkcí jsou:

  • Autorizace – Slouží k autorizaci uživatelů požadavků
  • Cache-Control – Řídí, jak a kde se bude informace ukládat do mezipaměti
  • Content-Encoding – Označuje informace o kompresi obsahu webových stránek
  • Content-Type – Označuje typ dat, které se očekávají od serveru
  • Cookie – Určuje informace o Cookie nastavené na webu
  • Expires – Určuje, kdy bude obsah vypršet z mezipaměti

Závěrem

HTTP hlavičky jsou velmi užitečným nástrojem pro optimalizaci a řízení webových stránek. Zajistí, aby se veškeré informace při načítání stránky a poté čiří správným seřazením dodaly a načteny správně.

Wikipedia – HTTP protokol