HTTP autentizace


Co je autentizace HTTP?

Autentizace HTTP je technika, která se používá při vstupu uživatele na webovou stránku nebo webovou službu. Aby bylo dosaženo správného autentizačního systému, je uživatel požádán, aby poskytl některé údaje, jako například uživatelské jméno a heslo. Cílem autentizace je potvrdit identitu uživatele a jeho oprávnění k přístupu k omezeným stránkám.

Typy HTTP Autentizace

Existují dva hlavní typy HTTP autentizace:

  • Autorizační hlavička
  • Ověřování formulářů (formulářové přihlášení)

Autorizační hlavička

Autorizační hlavička je nejpoužívanější typ HTTP autentizace. Umožňuje webovému serveru vyžádat si uživatelské jméno a heslo přímo z webového prohlížeče. Když uživatel zadá tyto údaje, jsou předány serveru, který je zpracuje a zkontroluje, zda jsou správné. Pokud jsou údaje správné, server povolí přístup uživateli k serveru.

Ověřování formuláře

Ověřování formulářů je druhým typem HTTP autentizace. Tento typ spočívá ve zobrazení formuláře s políčky, kde uživatel zadá uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou předány webovému serveru, který je zpracuje a zkontroluje, zda jsou správné. Pokud jsou údaje správné, server povolí uživateli přístup na webovou stránku.

Závěr

HTTP autentizace poskytuje webovému serveru bezpečný způsob udržování soukromí a ochrany před neupravenými přístupy a útoky na webové stránky. Při správném použití může poskytnout uživatelům bezpečné a bezpečné prostředí.

Reference

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_autentizace

https://www.techopedia.com/definition/517/http-authentication