HTML5


HTML5 je jazyk pro vytváření webových stránek a aplikací

HTML5 je zdokonalený druh jazyka HTML, který byl vytvořen v roce 2008. Je to jazyk v aktuálním stadiu World Wide Weby, který se používá pro vytváření webových stránek a aplikací. HTML5 umožňuje vývojářům tvořit informační architekturu na základě struktur rozdílných prvků v rámci jedné stránky nebo slučovat prvky více stránek.

HTML5 také poskytuje širokou řadu nových funkcí. Následující seznam je jen malou ukázkou toho, co HTML5 může nabídnout:

  • Nové elementy: HTML5 přináší nové prvky, jako je
    ,

    a

  • Offline pracovat: HTML5 umožňuje webovým stránkám a aplikacím pracovat bez připojení k internetu pomocí lokálních datových souborů.
  • Nové multimedia prvky: HTML5 přináší nové prvky pro vkládání multimediálních souborů, například tagy a .
  • Podpora nových technologií: HTML5 umožňuje vývojářům využívat nové technologie, jako je například Web Storage a Canvas.

HTML5 je bezesporu velkým pokrokem ve světě webových technologií, který umožňuje vývojářům vytvářet moderní, plynulé a plně využívat výhod moderních webových technologií.

Více informací o HTML5 najdete na Wikipedia.org.