HTML element


Co je HTML Element?

HTML element je část struktury webových stránek, který je mezi několika tagy, které určují, jak to být vykresleno na webu. Elementy HTML mají specifické strukturální role a dokážou sdělit browseru, jak má vykreslovat obsah.

Použití HTML Elementů

HTML elementy pomáhají webovým stránkám definovat obsah. Tyto elementy mají různé vlastnosti a jsou jinak skládány, které pomáhají k identifikaci a definování konkrétního textu nebo obrázku na stránce. HTML elementy zahrnují:

  • Značky: Značky definují pravidla, které se často používají k organizování obsahu webové stránky.
  • Atributy: Atributy definují parametry konkrétního HTML elementu.
  • Originální obsah: Originální obsah zahrnuje text a obrázky, které se zobrazují na webu.

Příklady HTML Elementů

Některé příklady HTML elementů, které se používají pro konstrukci webových stránek, jsou:

  • : Toto element je používán pro definování stránky.
  • : Element je používán pro přídavné informace, jako je titulek stránky a metata.
  • : Element je používán k definování obsahu stránky.

HTML elementy slouží k jednoduššímu popisu webových stránek a umožňují, že obsah bude vykreslen na stránce správně.

Wikipedia: HTML Element