HTML atribut


HTML atributy

HTML atributy poskytují doplnění informací k tagům pro jejich správné renderování a funkčnost. Tagy samotné nedávají žádnou vysvětlující informaci, takže atributy jim dávají další specifikaci.

Příklady HTML atributů:

  • title: Určuje nadpis elementu. Například pro odkaz můžete použít title=“Odkaz na Wiki“.
  • class: Určuje třídu elementu. class=“blog“ může být obsaženo ve větším elementu k označení všech dalších elementů začleněných uvnitř.
  • id: Určuje unikátní identifikátor elementu. id=“top“ může být použito pro odkaz na nejvyšší část stránky.
  • src: Určuje vztah mezi Internetovou adresu obrázku nebo souboru a daným elementem. Například src=“logo.png“ připojí web stránce logo.

Atributy lze používat i pro prosté definování vlastností HTML elementů. Například můžete změnit barvu textu přes atribut style nebo style=“color:red“.

Shrnutí

HTML atributy poskytují tagům dodatečné informace a specifikace jejich funkčnosti, což vede k lepšímu pochopení webové stránky.

Více informací o HTML atributu na wikipedii