Hodnotová propozice


Obecné principy Hodnotového plánování

Hodnotové plánování je proces, který vychází z konceptu vysoce efektivního rozhodování. Používá se k identifikaci a řízení cílů a úkolů, které je potřeba splnit k maximalizaci vysoce efektivního výkonu. Je to užitečné pro řízení pracovního toku, aby se zajistilo, že projekty pokračují v pořádku a že jsou dosaženy očekávané důsledky.

Hodnotová propozice

Hodnotové plánování se soustředí na dosahování jasných cílů, zřetelného záměru a odpovídajícího efektu. Cílem hodnotové propozice je identifikovat hodnoty a jasné vizuální cíle, které chcete dosáhnout, vytváříte-li jakékoliv umělecké dílo, produkt nebo službu. Proces plánování vyžaduje vytvoření štábu, který udržuje konzistentní informace o hodnotách a cílech projektu a testuje je podle dostupných dat.

Hodnota projektu je dána především prostředí (nebo zdroji), na kterých je založen. Mezi nejdůležitější prvky hodnotového plánování patří:

  • Zákazníci – zohlednění preferencí zákazníků a identifikace jejich požadavků vůči produktu nebo službě.
  • Produktový design – určení formálních vlastností produktu nebo služby, jejichž vytváření a řízení je nutné k pokrytí potřeb zákazníků.
  • Interní výkon – stanovení vysoce účinného procesu identifikace a řízení cílů a úkolů, které jsou nezbytné k zajištění odpovídajícího výstupu.
  • Zpětná vazba – určení mechanismů, prostřednictvím kterých budete monitorovat a odečítat výkonu projektu.

Zavedením vhodného procesu hodnotového plánování se zabezpečí, že vámi vyvinutý a implementovaný produkt nebo služba budou zreprezentovány v souladu s požadavky zákazníků a v maximální účinnosti.

Více se o hodnotovém plánování dozvíte na Wikipedii.