Hloubka návštěvy


Co je to hloubka návštěvy?

Hloubka návštěvy je metrika, která ukazuje, kolik stránek webu bylo navštíveno při jedné návštěvě. Tento údaj je užitečný při měření zájmu návštěvníků o obsah webu a vyhodnocování celkové návštěvnosti.

Výpočet hloubky návštěvy

Výpočet hloubky návštěvy je celkem jednoduchý a lze jej popsat pomocí následujícího příkladu. Řekněme, že máte webovou stránku s 10 stránkami. Pokud se jeden návštěvník podívá na 7 stránek, tak jeho hloubka návštěvy bude 7/10 nebo 0,7.

Tato metrika je užitečná, protože je měřitelnou deskriptoří, která pomáhá měřit zájem návštěvníků o web a jeho obsah.

K čemu lze využít hloubku návštěvy?

Ještě důležitější otázkou je, jak lze využít hloubku návštěvy při optimizaci webu. Možností je hodně:

  • Zlepšení hierarchie stránek: Pomocí analytických dat, která obsahují údaje o hloubce návštěvy, lze snáze určit nejvíce navštěvované stránky a ty, které by mohly být zlepšeny.
  • Navrhování úprav: Je také užitečné sledovat hloubku návštěvy, když se rozhoduje o nových stránkách nebo designu webu.
  • Konverzí: Pokud máte bohatší stránku, je důležité vidět, jak se návštěvníci pohybují na stránce a jaká je jejich hloubka návštěvy před dokončením procesu konverze.

Hloubka návštěvy poskytuje příležitost k vyhodnocování návštěvnosti a vytváření cílených úprav pro zlepšení výkonu webu.

Webanalytika