Hlavní nadpis H1


Co jsou hlavní titulky H1?

H1 je hlavní titulek v HTML jazyce, který se používá pro prezentaci šablony webu nebo webové stránky. Je to nejvyšší úroveň nadpisu na webu a proto se doporučuje, aby byl použit pouze pro specifický účel.

Jak se používají hlavní nadpisy H1?

H1 může být použit pro:

  • Označení titulku. H1 může být použit pro záhlaví na stránce, které shrnuje ostatní informace na webu. Například titulek „O nás” může být označen pomocí hlavního nadpisu H1.
  • Určení tématu. H1 je často používán pro podrobné popisy tématu na stránce. Pokud například zobrazujete informace o životě slonů, můžete použít hlavní nadpis H1 jako „Život slonů”.
  • Organizaci informací. H1 může být použit k organizaci informací na stránce. Může být také použit jako úvodní odstavec, který úspěšně shrne hlavní myšlenku stránky.

Například řekněme, že jste ve své webové stránce použili hlavní nadpis H1 „Nejlepší recepty na guláš”. Pak byste mohli použít hlavní nadpisy H2 pro jednotlivé druhy guláše, H3 pro části receptu a H4 pro podrobnosti.

Jak vytvořit hlavní nadpis H1?

Vytvoření hlavního nadpisu H1 je snadné. Použijte následující kód:


Váš nadpis


V tomto příkladu by byl nadpis v HTML „Váš nadpis“. Poté by mohl být upraven pomocí CSS, aby byl jeho vzhled vhodnější.

Závěr

H1 je hlavní nadpis v HTML jazyce, který se používá pro prezentaci šablony webu nebo webové stránky. Používá se v kombinaci s dalšími nadpisy HTML, aby byl obsah čitelnější. Tento článek vysvětlil, jak používat hlavní titulky H1 a jak je vytvořit.

Wikipedia: HTML