Hlasová čtečka


Co je to Hlasová čtečka?

Hlasová čtečka je software, který se používá k přečtení a rozpoznání lidské řeči. Cílem je převést mluvená slova na textovou podobu. Tato technologie se může používat pro různé věci, včetně rozpoznávání příkazů, chatovacích robotů, poslechů hlasových zpráv a dokonce i přepisu audio záznamů.

Jak Hlasové čtečky fungují?

Hlasové čtečky pracují na principu porovnání nahraných dat s předem uzpůsobenou databází hlasových příkazů. Software analyzuje aktuální audio na přítomnost hlasových slov a frází v databázi a na základě shody je schopen text převést na hlasovou zprávu.

Příklady Hlasové čtečky

Níže uvedené jsou příklady aplikací Hlasové čtečky:

  • Asistent Google – Google Asistent je jedním z nejznámějších aplikací Hlasové čtečky. Umožňuje uživatelům hovořit s Asistentem Google a poslat mu textové příkazy.
  • Alexa – Alexa je hlasostroj, který umožňuje uživatelům posílat příkazy, hrát hudbu a nastavovat připomínky.
  • Cortana – Cortana je další součástí hlasové technologie. Umožňuje uživatelům posílat příkazy a hovořit s asistentem.

Hlasová čtečka je stále více populární díky snižování nákladů a rozsáhlým aplikacím. Nabízí lepší účinnost, což umožňuje uživatelům provádět úlohy rychleji.

Závěrem

Hlasová čtečka je ideálním nástrojem, který se může používat pro rozpoznávání lidské řeči. Umožňuje uživatelům ovládat zařízení přes hlas, což jim usnadňuje jejich každodenní úkoly.

Wikipedia: Automatic Speech Recognition