Heatmap


Co je teplá mapa?

Teplá mapa je grafický přehled dat, díky kterému mohou analytici vizuálně identifikovat oblasti vysokého a nízkého úsilí na základě barvy. Typicky se používá pro zobrazení financí, obchodních výsledků nebo údajů o značce.

Jak je teplá mapa uspořádána?

Teplé mapy jsou typicky uspořádány jako dvourozměrné dlaždice, které říkají analytici, která čísla jsou nejvyšší a nejnižší. Tato čísla se poté zahrnují do odstínů žluté, oranžové a červené, aby vyjádřily velikost intenzity. Čím vyšší číslo, tím teplejší barva na teplé mapě.

Použití teplé mapy

Teplé mapy se často používají k vizualizaci data jako:

  • Geologické informace: Teplé mapy se často používají k vizualizaci geologických informací, aby bylo možné identifikovat místa vysoké a nízké hustoty zdrojů nebo aktivit.
  • Marketingové informace: Analytici používají teplé mapy k identifikaci relací mezi obratem obchodu, značkovou značkou nebo radikálním a potenciálním zákazníkem.
  • Finanční informace: Teplé mapy také slouží k vizualizaci finančních dat s cílem identifikovat oblasti silného a slabého investičního hodnoty.

Teplé mapy slouží jako užitečný analytický nástroj pro vizuální interpretaci dat. Výsledkem je rychlejší rozhodování při řešení analytických problémů.

Příklady teplé mapy

Níže najdete několik příkladů teplé mapy:

  • Geologická teplá mapa zachycující hustotu sedimentů v Indickém oceánu
  • Teplá mapa obratu pro účely marketingu se zaměřením na konkrétní oblast
  • Teplá mapa investičního trhu s akciemi v různých měsíčních obdobích

Závěr

Teplé mapy jsou užitečnou analytickou metodou pro získávání přehledu o slabých a silných oblastech dat. Analytici a manažeři by měli plně využívat teplou mapu, aby zjistili, kde jsou v rámci svých dat datové úhly nebo oblasti nízkých výsledků.

Pro více informací o teplé mapě navštivte Wikipedii